Ποιοί είμαστε.

Ο Αττικός Σύλλογος Εκτροφέων Καναρινιών είναι ένα ΜΗ Κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο δημιουργήθηκε το 2001 και σκοπός του είναι:

α. Η συστηματική και οργανωμένη εξάπλωση του ενδιαφέροντος της εκτροφής καναρινιών εμφάνισης στην Αττική και σε ολόκληρη την Ελλάδα.
β. Η σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση των μελών του Συλλόγου σε θέματα διατροφής, φύλαξης και αναπαραγωγής, πρόληψης και αντιμετώπισης ασθενειών καθώς και για τις ιδιαιτερότητες κάθε ποικιλίας.
γ. Η διοργάνωση ετήσιας έκθεσης για τον διαγωνισμό των καναρινιών και την βράβευση των εκτροφέων, που κύριο σκοπό έχει την ευγενή άμιλλα μεταξύ των μελών του Συλλόγου, με αποτέλεσμα την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των καναρινιών μας.
δ. Η κλήση αναγνωρισμένων σε εθνικό τουλάχιστον επίπεδο της χώρας που προέρχονται ΚΡΙΤΩΝ για την όσο το δυνατόν σωστότερη βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων καναρινιών αλλά και η πραγματοποίηση σεμιναρίων που σκοπό θα έχουν να βοηθήσουν στο να βγουν μέσα από τα σπλάγχνα του Σωματείου και Έλληνες κριτές.
ε. Η πραγματοποίηση διαλέξεων από ειδικούς επιστήμονες, όπως κτηνιάτρους, ορνιθολόγους, ζωοτρόφους κλπ. με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση στα θέματα που μας αφορούν.
στ. Η συνεργασία με άλλους Συλλόγους του εξωτερικού και εσωτερικού για καλύτερη υποστήριξη σε έντυπα, φάρμακα, αλλά και σε έμψυχο υλικό.
ζ. Η συμμετοχή μελών του Σωματείου σε πανεθνικές και παγκόσμιες εκθέσεις με δικά τους πουλιά, αλλά και η συνδιοργάνωση εκθέσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού.
η. Η διοργάνωση εκδρομών στο εσωτερικό και το εξωτερικό για επισκέψεις σε τοπικές, εθνικές και παγκόσμιες εκθέσεις.

Καταστατικό