Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο – 2021

Νίκος Φουρλόπουλος  – Πρόεδρος
Ευθύμης Κάτσικας – Αντιπρόεδρος
Αριστείδης Κωνσταντέλος – Γραμματέας
Κώστας Ψαριώτης – Ταμίας
Αχιλλέας Τζολάλης – Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη – Μιχαήλ Σάμιος και Ιωάννης Μανούσος