Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο – 2021

Νίκος Φουρλόπουλος  – Πρόεδρος
Ευθύμης Κάτσικας – Αντιπρόεδρος
Αριστείδης Κωνσταντέλος – Γραμματέας
Κώστας Ψαριώτης – Ταμίας
Αχιλλέας Τζολάλης – Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη – Μιχαήλ Σάμιος και Ιωάννης Μανούσος


Διοικητικό Συμβούλιο – 2019

Δημήτριος Φούτσης  – Πρόεδρος
Ευστάθιος Σιώζιος – Αντιπρόεδρος
Βασίλειος Θεοφιλόπουλος – Γραμματέας
Γιώργος Μπόρτζαρης – Ταμίας
Χρήστος Μπαλτάς – Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη – Νίκος Φουρλόπουλος και Μιχαήλ Λαζάρου