Πανελλήνιο 2018

Παρακαλούνται τα μέλη να αποστείλουν τις δηλώσεις συμμετοχής έως και την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018.

ΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΛΑΣΥΚ-22-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΛΑΣΥΚ-22-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

Κατηγορίες-Κλάσσεις-2018-D

Κατηγορίες-Κλάσσεις-2018-E

Κατηγορίες-Κλάσσεις-2018-H

Κατηγορίες-Κλάσσεις-2018-F1-F2-1

Κατηγορίες-Κλάσσεις-2018-G1-G2

Κατηγορίες-Κλάσσεις-2018-I1-I2-1

Κατηγορίες-Κλάσσεις-2018-J

Κατηγορίες-Κλάσσεις-2018-K

Κατηγορίες-Κλάσσεις-2018-L

Κατηγορίες-Κλάσσεις-2018-M

Κατηγορίες-Κλάσσεις-2018-N

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΛΑΣΥΚ-22ο-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΛΑΣΥΚ-22ο-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ