Πανελλήνια Έκθεση ΕΟΟ 2019

Κόστος ανά πτηνό : 4€ (έως τα 15 πτηνά – δωρεάν από το 16o και πάνω)
Κόστος υποχρεωτικού καταλόγου : 10€

Για να συμμετέχει ένας εκτροφέας στο Πανελλήνιο, πρέπει να συμμετάσχει στο τοπικό διαγωνισμό του συλλόγου του ή οποιοδήποτε άλλο τοπικό διαγωνισμό της Ε.Ο.Ο. (Εξαιρούνται τα μέλη του διοργανωτή συλλόγου του Πανελληνίου)