Έκθεση 2020

Διαγωνισμός και κρίση πτηνών ΑΣΕΚ, 2020!

Κατόπιν της ακύρωσης του Πανελληνίου διαγωνισμού για το 2020, το ΔΣ του ΑΣΕΚ ανακοινώνει την πρώτη απομακρυσμένη κρίση/διαγωνισμό πτηνών αποκλειστικά και μόνο για τα μέλη του.

Πτηνά που μπορούν να λάβουν μέρος: Τύπου και εμφάνισης
Μέγιστος αριθμός πτηνών : 3 ανά εκτροφέα
Πιθανή Ημερομηνία : 29/11 – 30/11
Ημερομηνία δήλωσης πτηνών/φωτογραφικού υλικού : Έως και 2 ημέρες πριν την κρίση
Κριτής : Sergio Palma

Θα ακολουθήσουν αναλυτικές πληροφορίες/οδηγίες εντός των επόμενων εβδομάδων.